Mer om runor...

 

Runor skall du finna,

rätt uttydda stavar,

mycket stora stavar,

mycket starka stavar,

som skaldefadern skar

och gudamakterna grovo

och de rådandes herre

ristade.

(Ur Den Höges sång //Eddan)

 

Att arbeta med runornas energier för att söka, lindra och bryta. Att söka blockeringar i det som utgör Jaget - det övermedveta, det medvetna och det undermedvetna. Kort och gott healing med runornas kraft! Healing med runor är definitivt en annorlunda upplevelse. Runor är kraftladdade symboler som påvisar blockeringar tredimensionellt. Detta är ingenting nytt. Runornas läkande egenskaper har länge varit kända, men tyvärr fallit i glömska. Nu är det dags att plocka fram kraften i häxan eller healern igen och väcka dessa energier! Jag jobbar dagligen med runornas läkande energier och ser inget slut på resan...

 

Runor är även ett kraftfullt verktyg när det gäller vägledning i livet. De är förankrade till vardagslivet och budskapen är konkreta och lätta att ta till sig. Runoraklet tyder tidens tecken och visar var vi står i livet och hur vi enklast kan övervinna det som hindrar oss att ta oss framåt. Livet ska gå framåt och oftast är det någonting i det undermedvetna som skapar hinder - oftast i form av rädslor. Runoraklet är en resa i ditt inre. Resan börjar i det övermedvetna och passerar det jordiska, medvetna jaget och vidare in i det undermedvetna. Olika områden i livet berörs i runoraklet och gynnsamma eller ogynsamma energier kan isoleras. Med hjälp av runoraklet kan du för ögonblicket förändra ditt öde. Det är våra val idag som skapar framtiden. Framtiden innehåller allt och inget. Du lever i nuet - det verkliga livet och det är därigenom som runorna kan vägleda.

 

Är du intresserad av att komma på en healingbehandling eller en konsultation så är du välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller titta i kalendariet om vi har vägarna förbi just din ort...