Mer om runoraklet...

 

Runorakelt tyder tidens tecken. Den ger en ögonblicksbild av ditt liv här och nu. Runoraklet tar upp olika livsområden, så som andlighet, livsinriktning, relationer och hinder som står i din väg, i förhållande till dig och dina energier. Den visar var du har dina styrkor och svagheter. Hur du kan ta dig vidare, helt enkelt.

 

I ett runorakel tar man hänsyn till namnet - vad det bär för kraft i förhållande till de fyra elementen.

Ett runorakel tittar också på födelserunan och årsrunan, grundaspekter i ditt liv.

 

 

 

 

 

 

 

Mer om...

 

 » Runor

 » Runoraklet

 » Tarot

 » Meditation